Wet op de Kansspelen - wat is legaal gokken en wat illegaal

Wetgeving in Nederland omtrent gokken

wetgeving gokken nederlandTot nu toe was het Holland Casino de enige legale kansspelaanbieder in Nederland. Om controle te hebben over de grote groep online spelers die illegaal op buitenlandse websites gokt, wil de Nederlandse overheid een nieuwe wet invoeren, waardoor gokbedrijven van over de hele wereld een vergunning kunnen aanvragen om te mogen opereren op de Nederlandse markt.

De geschiedenis van de Wet op Kansspelen

De invoering van de nieuwe wet op de kansspelen heeft al heel wat voeten in aarde gehad. Na jaren van onderzoeken en overleggen kwam halverwege 2014 toenmalig minister Teeven met een wetsvoorstel om online gokken te legaliseren middels een vergunningenstelsel. De wet zou op 1 januari 2015 in moeten gaan. Het was de bedoeling dat de kansspelbelasting 20 procent zou gaan bedragen om concurrerend te zijn met andere landen.

Maar toen het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd besproken, hadden veel Kamerleden bezwaren. Dat ging met name om de hoogte van de kansspelbelasting. Die zou geen 20 maar 29 procent moeten zijn, omdat het anders oneerlijk zou zijn voor het Holland Casino dat nog wel het hoge tarief moest betalen. Het lijkt er nu op dat de kansspelbelasting toch 29 procent blijft, maar mogelijk later verlaagd kan worden naar 25 procent.

Vergunningen – nieuwe WoK 2018

Het belangrijkste dat er gaat veranderen met de nieuwe wet is dat buitenlandse aanbieders legaal op de Nederlandse markt kunnen gaan opereren. De Kansspelautoriteit zal vergunningen verlenen aan gokbedrijven die daar een aanvraag voor doen. De hoop is dat een groot deel van de bijna 500.000 Nederlandse spelers zal overstappen naar een kansspelbedrijf dat een vergunning heeft.

Zij kunnen dan betrouwbaarder en in hun eigen taal gokken bij Nederlandse casino’s online, maar zullen ook minder winnen omdat het hoge belastingtarief op hen afgewenteld zal worden. De nieuwe wet zal aanbieders verplichten om aan strenge regels te voldoen en anti-verslavingsmaatregelen te nemen.

Zwarte lijst illegale aanbieders

Een derde punt van de wet is het centraal register uitsluitingen ter bestrijding van kansspelverslaving. Dit is een soort zwarte lijst waarop gokverslaafden terecht kunnen komen als ze hun gokgedrag niet in de hand weten te houden. Ze worden dan tijdelijk of permanent uitgesloten van kansspelen. Kritiek op dit idee is dat dit de gokverslaafden alleen maar weer in de handen zal drijven van illegale aanbieders, waardoor de wet zijn doel mist.

Privatisering Holland Casino

Tweede belangrijk aspect van de nieuwe wet is de voorgenomen privatisering van het Holland Casino. De veertien vestigingen die er nu zijn zullen worden verkocht en er komen twee extra vergunningen in 2017. Niet alleen online, maar ook offline kunnen er dan nieuwe aanbieders opstaan, die casino’s gaan oprichten in de Nederlandse steden.

Heffing Kansspel Belasting

Zoals gezegd zal de kansspelbelasting waarschijnlijk 29 procent gaan bedragen (mede door verplichte afdracht aan goede doelen), zowel voor online als offline aanbieders. De belasting geldt voor alle winsten boven de 454 euro. Er is veel kritiek op de hoogte van het belastingtarief. Aanbieders van kansspelen hebben duidelijk aangegeven dat met een dergelijk hoog tarief de Nederlandse markt niet meer zo interessant is. In andere landen is ook gebleken dat een lager tarief gunstiger is voor de belastinginkomsten.

Wanneer de nieuwe wet op de kansspelen zal worden ingevoerd is nog onduidelijk. Binnenkort wordt hij weer besproken in de Eerste en Tweede Kamer, maar nog steeds zitten er veel haken en ogen aan dus vermoedelijk gaat het nog enige tijd duren voor het wetsvoorstel definitief wordt

Kansspelen in Nederland

  • alle casinospellen
  • alle pokerspellen*
  • alle gokkasten
  • deelname aan loterijen
  • alle sport-weddenschappen
  • alle krasloten

*Zie de laatste jurisprudentie.

Wetgeving anno 1964

Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden:

  • a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;
  • b. de deelneming hetzij aan een onder a bedoelde gelegenheid, gegeven zonder vergunning ingevolge deze wet, hetzij aan een overeenkomstige gelegenheid, gegeven buiten het Rijk in Europa, te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;
  • c. gebruik te maken van een onder a bedoelde gelegenheid, wetende dat voor het geven daarvan geen vergunning ingevolge deze wet is verleend;
  • d. opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een gelegenheid als onder a bedoeld ingevolge deze wet vergunning is verleend, of dat aan de verleende vergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden.

Bron: www.overheid.nl